Privacy en voorwaarden

Privacy verklaring & cookies

Zodra je onze website www.mijnsubsidieportaal.nl bezoekt of contact met ons opneemt, ontvangen we informatie over jou. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met die informatie doen. We gaan altijd zorgvuldig met je informatie om en slaan die veilig op. Heb je vragen of wil je weten welke informatie we van je hebben, neem dan contact op met ons. We kunnen deze privacyverklaring aanpassen als we dat nodig vinden. We raden je daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 01 januari 2023.

Inhoudsopgave

 1. Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?
 2. Wie gebruikt je gegevens? 
 3. Van wie gebruiken we gegevens?
 4. Hoe komen we aan je gegevens?
 5. Welke gegevens van je gebruiken we?
 6. Waarvoor gebruiken we je gegevens?
 7. Hoelang bewaren we je gegevens?
 8. Met wie delen we je gegevens?
 9. Waar slaan we je gegevens op?
 10. Hoe veilig zijn je gegevens bij ons?
 11. Wat mag je van ons vragen?
 12. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?
 13. Welke cookies gebruiken we?
 14. Wat doen we met gegevens van minderjarigen?
 15. Heb je een vraag over deze privacyverklaring?
 16. Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?
  1. Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?
   Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. Het gaat hier om de persoonsgegevens van iedereen die weleens contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu, zoals je naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag. Wil je meer weten over persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
  2. Wie gebruikt mijn gegevens?
   Subsidie Portaal B.Vis verantwoordelijk voor de website www.mijnsubsidieportaal.nlen daarmee de verantwoordelijke organisatie voor het gebruik van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De volledige gegevens zijn:
  3. Wie gebruikt mijn gegevens?
   Subsidie Portaal B.V
   Keizersgracht 520H
   1017EK Amsterdam
   89150147
  4. Van wie gebruiken we gegevens?
   We verwerken de persoonsgegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht. Dit zijn onder meer bezoekers, particuliere klanten, zakelijke klanten en contactpersonen van onze partners.
  5. Hoe komen we aan je gegevens?
   We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou zodra je:

   • gegevens invult op onze website
   • contact opneemt met ons via mail, telefoon of op andere manier
   • toestemming voor het gebruik ervan geeft aan een van onze partners
  6. Welke gegevens gebruiken we van je?
   We maken gebruik van de volgende gegevens:

   • naam
   • geslacht
   • woonadres of vestigingsadres
   • bezorgadres
   • e-mailadres
   • telefoonnummer
   • betaalgegevens
   • BSN
   • geboorteplaats
   • geboortedatum
   • leeftijd
   • Factuur uitvoerder
   • Betaalbewijs
   • Foto´s uitvoering
  7. Waarvoor gebruiken we je gegevens?
   We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor het doel waar we die voor mogen gebruiken:

   • we hebben van jou je toestemming gekregen om je persoonsgegevens te gebruiken
   • we gebruiken je gegevens omdat we je als klant de beste service willen geven en we dat zonder die informatie niet kunnen doen
  8. Hoelang bewaren we je gegevens?
   We bewaren je persoonsgegevens zo lang als we dat volgens de wet moeten doen en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken.  Zolang je bijvoorbeeld klant bij ons bent, bewaren we je gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren we je gegevens alleen voor statistische doeleinden en om eventuele klachten of juridische zaken af te handelen. Wil je meer weten over hoelang we specifieke gegevens van je bewaren, neem dan contact met ons op.
  9. Met wie delen we je gegevens?
   Je persoonsgegevens worden alleen door ons gebruikt. We zullen je persoonsgegevens nooit met anderen delen.
  10. Waar slaan we je gegevens op?
   We verwerken je gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit houdt in dat we ook je gegevens binnen de EER opslaan.Heb je hierover vragen, neem dan gerust contact met ons op.
  11. Hoe veilig zijn je gegevens bij ons?
   We hebben er veel aan gedaan om je gegevens zowel organisatorisch als technisch zo goed mogelijk te beveiligen. We hebben onze systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat je gegevens niet in de handen van anderen terechtkomen. Je gegevens zijn dus veilig bij ons. Ook zorgen we ervoor dat je gegevens alleen worden gebruikt door mensen die daar van ons toestemming voor hebben gekregen. Heb je vragen over de specifieke manier van beveiligen, neem dan contact met ons op.
  12. Wat mag je van ons vragen?
   Omdat we persoonsgegevens van je gebruiken, heb je verschillende rechten. Deze rechten zetten we hieronder voor je op een rijtje.
   Recht op informatie
   We moeten je op een begrijpelijke en heldere manier uitleggen wat we met je gegevens doen en welke controle je daarover hebt. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uitgebreid uit welke gegevens we van je verzamelen en hoe we met je gegevens omgaan.
   Recht op inzage
   Je mag ons altijd vragen om je gegevens die we van je hebben in te zien.
   Recht op correctie
   Je mag ons vragen om je gegevens te laten corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn.
   Recht om bezwaar te maken
   Je mag bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens als je het niet eens bent met de manier waarop we met je persoonsgegevens omgaan. Dit recht geldt voor de gegevens die we gebruiken voor direct marketing. Zo kun je bij ons aangeven dat je niet langer mail van ons wilt ontvangen. Dat geldt ook voor gepersonaliseerde aanbevelingen op onze website.
   Recht op dataportabiliteit
   Ben je klant bij ons of heb je toestemming gegeven voor het gebruik van je gegevens, dan mag je ons vragen om je de digitale gegevens te sturen die we van je hebben. Zo kun je die gegevens overdragen aan een andere organisatie als je dat wenst.
   Recht op beperking
   Je mag ons vragen om het gebruik van je gegevens te beperken. Dit betekent dat we in bepaalde gevallen je gegevens alleen mogen bewaren maar niet gebruiken. Recht om vergeten te worden
   Je mag ons vragen om alle gegevens die we van je hebben te verwijderen. We verwijderen dan alle gegevens die tot jou herleidbaar zijn. In sommige gevallen kunnen of mogen we je gegevens nog niet verwijderen. Zo moeten we sommige gegevens 7 jaar bewaren voor de belastingdienst.
   Recht om een klacht in te dienen
   Je mag een klacht indienen over de wijze waarop we met je gegevens omgaan. Heb je een klacht dan lossen we die graag voor je op. Neem daarvoor contact op met ons. Ook mag je je klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens neerleggen.  Uiteraard hopen we dat het niet zover komt, maar in het uiterste geval mag je ook naar de rechter stappen. In dat geval is het de rechtbank in de vestigingsplaats van Subsidie Portaal B.V die je klacht gaat behandelen.
   Hoe dien ik een aanvraag of klacht in?
   Stuur je aanvraag of klacht naar ons via info@mijnsubsidieportaal.nl. We verwerken je aanvraag of klacht binnen 30 dagen. Gaat het om meerdere aanvragen of klachten of is je aanvraag of klacht complex, dan kan dit meer tijd met zich meebrengen. In dat geval nemen we uiterlijk binnen 60 dagen contact met je op. We kunnen je vragen om je te identificeren. In dat geval vragen we bij je gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn.
  13. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?
   Onze privacyverklaring moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vind je met name terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast de algemene regels die volgens de Nederlandse wet gelden van toepassing op onze privacyverklaring.
  14.  

   Soorten cookies die we gebruiken

    

   Cookievoorkeuren beheren

   Cookie Instellingen

   U kunt uw cookievoorkeuren op elk moment wijzigen door op de bovenstaande knop te klikken. Hierdoor kunt u de cookie-toestemmingsbanner opnieuw bezoeken en uw voorkeuren wijzigen of uw toestemming meteen intrekken.

   Daarnaast bieden verschillende browsers verschillende methoden om cookies die door websites worden gebruikt te blokkeren en te verwijderen. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen om de cookies te blokkeren/verwijderen. Hieronder vindt u de links naar de ondersteuningsdocumenten over het beheren en verwijderen van cookies uit de belangrijkste webbrowsers.

   Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

   Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

   Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

   Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

   Als u een andere webbrowser gebruikt, gaat u naar de officiële ondersteuningsdocumenten van uw browser.

  15. Hoe wat doen we met gegevens van minderjarigen?
   We richten ons met onze websiteof als organisatieniet specifiek op minderjarigen. Dit houdt in dat als je jonger bent dan 18 jaar, je toestemming nodig hebt van een ouder of voogd om gebruik te maken van onze website. Ben je bij je bezoek aan onze website of webshop minderjarig, dan gaan we ervan uit dat je voor je bezoek deze toestemming hebt gekregen.
  16. Heb je een vraag over deze privacyverklaring?
   Heb je een vraag over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op met ons door een mail te sturen naar info@mijnsubsidieportaal.nl. We helpen je graag.

Algemene Voorwaarden

 1. Subsidie Portaal B.V., hierna te noemen: “Aanbieder”,  is gevestigd te Amsterdam aan de Keizersgracht 520k, 1017EK, email: info@mijnsubsidieportaal.nl,, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 89150147 en met BTW-nummer NL864893802B01
  2. Aanbieder heeft als doel om voor consumenten (hierna te noemen “Gebruiker”) subsidies bij de overheid aan te vragen (hierna te noemen “Aanvraag”). Gebruiker kan hiertoe via de website www.mijnsubsidieportaal.nl van Aanbieder (hierna te noemen “Website”) een verzoek tot het doen van een Aanvraag namens Gebruiker indienen. 

 

Algemene bepalingen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Aanbieder en Gebruiker.

 1. Aanbieder is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig en op ieder willekeurig moment te wijzigen. 
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 

De overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van bevestiging door Aanbieder van ontvangst van het door Gebruiker ingevulde en middels de Website toegezonden digitale formulier waarmee Gebruiker Aanbieder de opdracht geeft de Aanvraag namens hem in te dienen.  
 2. De overeenkomst komt niet tot stand indien de Gebruiker de toepassing van deze algemene voorwaarden en de overige voorwaarden, waarvan de tekst op de website aan de Gebruiker beschikbaar wordt gesteld, niet expliciet heeft aanvaard. 
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor een éénmalige dienst, te weten het aanvragen van subsidie voor de Gebruiker, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 4. Indien voor het indienen van een Aanvraag een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. 
 5. Gebruiker verstrekt Aanbieder alle gegevens en bescheiden zoals gevraagd in het digitale formulier op de Website en zal op eerste verzoek van Aanbieder daarna alle voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens en bescheiden verstrekken.
 6. Aanbieder is gerechtigd Gebruiker te identificeren en de identiteit van Gebruiker te controleren.
 7. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan Aanbieder zijn verstrekt, heeft Aanbieder het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, te ontbinden dan wel de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Gebruiker in rekening te brengen.
 8. Gebruik van het digitale formulier op de Website is persoonlijk. Het is Gebruiker niet toegestaan dit formulier namens een ander te gebruiken en namens een ander een Aanvraag in te dienen, tenzij de Gebruiker een uitdrukkelijke en rechtsgeldige machtiging van die ander heeft en deze aan Aanbieder verstrekt.
 9. Aanbieder heeft een inspanningsverplichting betreffende het aanvragen van subsidies namens Gebruiker. Aanbieder is niet aansprakelijk voor het al dan niet verkrijgen van de namens de Gebruiker aangevraagde subsidie, waaronder tevens begrepen de hoogte van de toegekende subsidie en eventuele terugvorderingen door de overheidsinstantie(s) wegens te veel ontvangen subsidie.
 10. Aanbieder heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, hoewel Aanbieder jegens de Gebruiker aansprakelijk blijft voor nakoming door deze derde partij. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk

uitgesloten.

 

Herroepingsrecht

 1. Gebruiker heeft de mogelijkheid de overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos en zonder opgaaf van reden te ontbinden. Als Gebruiker van dit herroepingsrecht gebruik wil maken, is hij verplicht dit door middel van een e-mail gericht aan info@mijnsubsidieportaal.nl kenbaar te maken.
 2. Aanbieder sluit het herroepingsrecht van Gebruiker uit als Aanbieder met uitdrukkelijke instemming van Gebruiker met uitvoering van de overeenkomst is begonnen voordat de bedenktermijn van 14 dagen is verstreken. Aanbieder zal hiervan duidelijk bij en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst melding doen. 
 3. Gebruiker ziet door middel van de op de Website te geven uitdrukkelijke toestemming af van zijn herroepingsrecht. 

 

Prijs 

 1. Bij het aangaan van de overeenkomst gaat Gebruiker akkoord met betaling van een eenmalige vergoeding, zijnde het Aanvraagtarief zoals op dat moment vermeld op de Website. Het vermelde Aanvraagtarief is inclusief btw. 
 2. Het Aanvraagtarief wordt bepaald door het aantal verduurzamingsmaatregelen waarvoor de Gebruiker via Aanbieder een subsidie aan wil vragen. 
 3. Het Aanvraagtarief wordt in rekening gebracht nadat de Aanvraag is goedgekeurd. Bij afwijzing van de Aanvraag is Gebruiker het Aanvraagtarief niet verschuldigd, tenzij het een terugvordering betreft of de subsidie ondanks (eerdere) goedkeuring niet wordt uitgekeerd. Indien Gebruiker de Aanvraag annuleert of intrekt nadat Aanbieder de Aanvraag heeft ingediend, dan is Gebruiker het Aanvraagtarief wel verschuldigd
 4. Aanbieder zendt Gebruiker binnen 7 werkdagen na goedkeuring van de Aanvraag per e-mail de factuur waarbij het Aanvraagtarief in rekening wordt gebracht.
 5. Gebruiker dient de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen. 
 6. Gebruiker is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding niet tijdig is betaald. 

 

Subsidieaanvraag

 1. Voor het doen van de Aanvraag is vereist een rechtsgeldig door Gebruiker ondertekende machtiging, door middel van het daartoe aan Gebruiker verstrekte formulier, waarbij Gebruiker Aanbieder machtigt voor de indiening van de Aanvraag. 
 2. Gebruiker zal alle voor de Aanvraag vereiste informatie aan Aanbieder verstrekken en deze informatie zal naar waarheid zijn.
 3. Bij toe- of afwijzing van de Aanvraag zal Aanbieder Gebruiker binnen 14 werkdagen na ontvangst informeren.
 4. Gebruiker is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van bezwaar en/of beroep tegen een (gedeeltelijke) afwijzing van de Aanvraag.
 5. Aanbieder garandeert niet dat een Aanvraag tot de toekenning van een subsidie zal leiden en is nimmer aansprakelijk voor schade van Gebruiker wegens het beperkt toekennen of afwijzen van een Aanvraag.

 

Klachten

 1. Indien Gebruiker ontevreden is over de dienstverlening van Aanbieder, dan kan Gebruiker hierover een klacht indienen bij Aanbieder. Gebruiker zal een dergelijke klacht binnen 8 werkdagen na ontstaan van de klacht en voorzien van een onderbouwing zenden aan het e-mailadres info@mijnsubsidieportaal.nl
 2. Aanbieder zal uiterlijk binnen 8 werkdagen reageren op de klacht van Gebruiker.

 

Privacy en beveiliging

 1. Aanbieder gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van Gebruiker en handelt overeenkomstig de privacyverklaring zoals gepubliceerd op de Website.
 2. Aanbieder zorgt ervoor dat Gebruiker veilig via het digitale formulier op de Website informatie aan Aanbieder kan verstrekken. 
 3. Gebruiker zal bij het gebruik van de Website en het digitale formulier handelen overeenkomstig de instructies van Aanbieder. 

 

Aansprakelijkheid

 1. Indien Aanbieder jegens Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door de (onjuiste en/of onvolledige) gegevens die Gebruiker aan Aanbieder heeft verstrekt.
 3. De aansprakelijkheid van Aanbieder voor schade van Gebruiker is beperkt tot het door Gebruiker aan Aanbieder betaalde Aanvraagtarief. 
 4. De aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de overeenkomst tussen Aanbieder en Gebruiker en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.